Bangladeş gelir temini projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere kendi geçimlerini sağlayabilmeleri için

Rikşa (yolcu taşıma aracı) teslim edildi.